Clientii parcului beneficiaza de toate avantajele logistice si de infrastructura, care sunt comune pentru intregul parc, cat si de serviciile specifice cerute.

Toate utilitatile sunt disponibile si functionale in parc:

 • Drumuri de acces
 • Alimentare cu apa. Exista 2 puţuri aflate la mare adâncime (600 m);
 • Canalizãri industriale, menajere şi pluviale;
 • Staţie de epurare a apelor industriale;
 • Alimentare cu energie electrica. Exista 6 staţii de transformare a energiei de la medie la joasã tensiune si 4 linii de alimentare din care 1 este de rezerva;
 • Alimentare cu gaze naturale;
 • Centralã termicã;
 • Cale feratã;
 • Sãli de conferinţã;
 • Spaţii pentru incubarea afacerilor;
 • Laborator fizico-chimic;
 • Cabinet medical de medicinã generalã şi medicina muncii cu toate dotãrile necesare;
 • Cabinet de protecţia muncii;
 • Reţea de telecomunicaţii: telefon, fax, internet.

 

SC PTIGN SA detine licenta pentru distributia energiei electrice emisa de catre Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) si licenta pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare emisa de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC).

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close